ជ្រើសរើសភាសា៖
EM Water Slideshow
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM និង​ការ​ចុះជាសមាជិក
តាំងពីសមាគមកកើត ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៤ មក សមាគមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសអំពីជីធម្មជាតិ EM ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខែ្មរស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សរុប ១៩៥២៥ នាក់ ។

កម្មវិធីសិក្សា៖

		ថ្ងៃទីៈ១
	ព្រឹកៈ
	6 h 30:ពិនិត្យឈ្មោះចូលរៀន
	8 h 00: កសិកម្មធម្មជាតិជាអ្វី? EMជាអ្វី?
	8h30 - 9h00 : ទ្រីស្តីវិធីធ្វើជីស្ងួត បូកាឈិស្ងួតលាមកសត្វ
	9h00 - 9h20 : ទ្រីស្តីវិធីធ្វើជីស្ងួត OF ថនិកសត្វ
	9h20 - 9h35 : ទ្រីស្តីវិធីធ្វើជីបូកាឈិ ២៤ ម៉ោង
	9h35 -9h50 : ជ្រើសរើសប្រធានក្រុម និងប្រធានវគ្គ
	9h50 - 11h00 :អនុវត្តន៍វិធីធ្វើជីស្ងួត បូកាឈិស្ងួតលាមកសត្វ
	      : អនុវត្តន៍វិធីធ្វើជីស្ងួត OFថនិកសត្វ
	      : អនុវត្តន៍វិធីធ្វើជីស្ងួត បូកាឈិ២៤ ម៉ោង
	ល្ងាចៈ
	13h30 -14h00: ទ្រីស្តីថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត EM FPE
	14h00 -14h30: ទ្រីស្តីជីទឹក OF អរម៉ូនសរីរាង្គ
	14h30 -15h00: ទ្រីស្តីនិងវិធីធ្វើថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត
	       EM5 & Super EM5
	15h00 – 15h20: OF កំទេចអាហារ
	15h20 – 15h40: ទ្រីស្តីនិងវិធីធ្វើ OF ទឹកលាងអង្ករ
	15h40 – 16h00: វិធីធ្វើថ្នាំបណ្តេញមូស
	16h00 – 16h10: សំរាក
	16h10 – 17h00: វិធីធ្វើស្រែ
	
		ថ្ងៃទីៈ២
	ព្រឹកៈ
	7h30 – 8h00 : អនុវត្តន៍វិធីធ្វើជីទឹក EM FPE
	8h00 – 8h30 : អនុវត្តន៍វិធីធ្វើជីទឹក OF អរម៉ូនសរីរាង្គ
	8h30 – 8h45 : សំរាក
	8h45 – 9h30 : វិធីដាំដំឡូងមី
	9h30 – 10h00 : វិធីដាំបន្លែ
	10h00 – 10h30 : ទ្រីស្តីវិធីដាំដំណាំហូបផ្លែ
	10h30 -11h00 : វិធីដាំកៅស៊ូ និងព្យាបាលជម្ងឺកៅស៊ូ
	11h00 : សំរាក
	
	ល្ងាចៈ
	
	13h30 – 14h00 : ទ្រីស្តីចិញ្ចឹមជ្រូក និងវិធីផ្សំចំណីជ្រូក
	14h00 –14h30 : ទ្រីស្តីចិញ្ចឹមត្រី និងវិធីផ្សំអាហារត្រី
	14h30 – 15h00 : ទ្រីស្តីចិញ្ចឹមមាន់ និងវិធីផ្សំចំណីមាន់
	15h00 – 15h30 : ទ្រីស្តីចិញ្ចឹមគោ
	15h30 – 15h40 : សំរាក
	15h40 – 16h00 : ប្រព៍ន្ធកសិកម្មចំរុះ
	16h00 – 16h30 : ពិភាក្សាតាមក្រុម
	16h30 – 17h00 : សំនួរចម្លីយ
	17h00:សំរាក

អត្ថប្រយោជន៏ដែលសិក្ខាកាមទទួលបានក្រោយពីបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេស EM ហើយ៖

I. ផ្នែកកសិកម្ម

  1. ជួយកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតឲ្យមានលក្ខណៈមធ្យមក្នុងដី និងទឹក
  2. ដោះស្រាយបញ្ហាសត្វល្អិតដែលជាសត្រូវ និងរោគរាតត្បាតផ្សេងៗរបស់ដំណាំ។
  3. ជួយធ្វើអោយដីផុសជក់ទឹក និងធ្វើឲ្យខ្យល់អាកាសឆ្លងកាត់ដីបានល្អ។
  4. ជួយរំលាយពពួកកម្ទេចកាកសំណល់ផ្សេងៗឲ្យក្លាយជាអាហាររបស់ដំណាំ ដែលវាអាចស្រូបយកបានដោយមិន
  ចាំបាច់ខំប្រឹង (ដោយដំណាំមិនចាំបាច់ចំណាយកំលាំងធ្វើការច្រើន)។
  5. ជួយបង្កើនអរម៉ូនដំណាំដើម្បីឲ្យលូតលាស់ល្អហើយគុណភាពខ្ពស់។
  6. ជួយឲ្យផលដំណាំទាំងឡាយអាចរក្សាទុកបានយូរ ស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយ ដូចជាយកចេញទៅក្នុង 
  និងក្រៅប្រទេស។

II. ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វទូទៅ

  1. ជួយបំបាត់ក្លិនស្អុយពីកសិដ្ឋានក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង
  2. ជួយបំបាត់ទឹកស្អុយក្នុងរយៈពេល ១ ទៅ ២ សប្តាហ៍
  3. ជួយបំបាត់រោគដង្កោកាច់ និងរោគផ្សេងៗក្នុងខ្លួនសត្វគ្រប់ប្រភេទ ដោយមិនបាច់ប្រើវ៉ាក់សាំង និងថ្នាំផ្សេងៗ
  ក៏បានដែរ។
  4. ជួយកំចាត់សត្វរុយដោយផ្តាច់ការវិវឌ្ឍន៍មិនអោយដុះស្លាបកើតជារុយបាន។
  5. ជួយបន្ថែមកំលាំង និងសុខភាពសត្វចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យសត្វរឹងមាំអាចទប់ទល់នឹងមេរោគខាងក្រៅ កាត់បន្ថយការស្លាប់
  របស់សត្វឲ្យនៅកំរិតតិចបំផុត។

III. ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹក

  1. ជួយទឹកក្នុងអាង ឬស្រះចិញ្ចឹមត្រីឲ្យមានលក្ខណៈល្អបានយូរ។
  2. ជួយដោះស្រាយបញ្ហារោគព្រូននៅក្នុងទឹកដែលធ្វើអោយត្រី កង្កែប ឬសត្វចិញ្ចឹមក្នុងទឹកផ្សេងៗមានសុខភាពល្អ
  (មិនមានអន្តរាយដល់សត្វ)។
  3. ជួយផ្សះរោគដំបៅផ្សេងៗរបស់សត្វចិញ្ចឹម។
  4. ជួយបំបាត់ក្លិនភក់នៅក្នុងទឹកអាង ស្រះ ប្រឡាយ ឬបឹង និងមិនឲ្យធុំក្លិនស្អុយអាចយកទៅផ្សំជាជីប្រើជាមួយ
  ដំណាំផ្សេងៗ
  5. ជូយបង្កើតប្លង់តុងដែលជាអាហារបស់ត្រីបានច្រើន និងជួយបង្កើនអុកស៊ីសែនក្នុងទឹកទៀតផង។

IV. ផ្នែកសំអាតបរិស្ថាន

  1. ជួយបំបាត់ក្លិនស្អុយក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ រោងចក្រឧស្សាហកម្ម ទីប្រជុំជននានា។
  2. បន្ថយគំនរសំរាមពីច្រើនទៅតិច ហើយអាចយកមកធ្វើជាជីសំរាប់ដំាដំណាំគ្រប់ប្រភេទ។
  3. ជួយបំបាត់ក្លិនគំនរសំរាមពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ រោងចក្រឧស្សាហកម្ម និងតាំទីសាធារណៈផ្សេងៗ កែឆ្នៃអោយ
  ក្លាយជាជី ហៅថាកំប៉ុស EM។
  4. ជួយបំបាត់របស់ស្អុយដូចជាកម្ទេចអាហារពីផ្ទះបាយឲ្យទៅជាជី និងចំណីចិញ្ចឹមសត្វ។
  5. ជួយកែឆ្នៃអាកាសធាតុមិនល្អឲ្យទៅជាអាកាសធាតុល្អបាន។

ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសអំពីជីធម្មជាតិ EM បានយកចំណេះដឹងនេះទៅអនុវត្ក ដាំបន្លែ ដំណាំហូបផ្លែ កៅស៊ូ ចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទ សំអាតបរិស្ថានតាមគេហដ្ឋាន ក្រសួង មន្ទីរនានា ទទួលបានជោគជ័យ ៨៩ ភាគរយ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រទេសជាតិយើងចំនេញគឺ សេដ្ឋកិច្ច សុខភាព បរិស្ថានល្អ វត្ថុធាតុដើមធ្វើជីធម្មជាតិ EM មាននៅប្រទេសកម្ពុជា។

តារាងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល EM សំរាប់ឆ្នាំ ២០១២៖
ឆ្នាំសិក្សា ក្នុងខែ ថ្ងៃទី ទីកន្លែងសិក្សា
2024 មិថុនា 29-30 ភ្នំពេញ
2024 កក្កដា 27-28 ភ្នំពេញ
2024 សីហា 24-25 ភ្នំពេញ
2024 កញ្ញា 28-29 ភ្នំពេញ
2024 តុលា 26-27 ភ្នំពេញ
2024 វិច្ឆិកា 23-24 ភ្នំពេញ
2024 ធ្នូ 28-29 ភ្នំពេញ
*ចំណាំ៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានរយៈពេល២ថ្ងៃគឺយក ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ ។

លក្ខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះ៖

* ពេលអ​ញ្ចើញមកចុះឈ្មោះសិក្សាសូមភ្ជាប់មកជាមួយៈ
     o រូបថត ៤ x ៦ ចំនួន ២ សន្លឹក
     o រូបថត ៣ x ៤ ចំនួន ១ សន្លឹក
     o ថតចំលងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណគ្រួសារ ឬសំបុត្រកំណើត ចំនួន ១ច្បាប់
  * អ្នកចូលសិក្សាត្រូវដោះស្រាយការធ្វើដំណើរ ហូបចុក និងស្នាក់នៅដោយខ្លួនឯង។
  * សិក្ខាកាមត្រូវសិក្សាឲ្យគ្រប់ ២ថ្ងៃទើបជាសមាជិករបស់សមាគម។
  * សិក្ខាកាមនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ផ្នែកកសិកម្មបែបធម្មជាតិដោយ ប្រើជីធម្មជាតិ EM មិនប៉ះពាល់
  ដល់សុខភាពអ្នកផលិត អ្នកបរិភោគ​ និងធ្វើឲ្យសម្បត្តិ ធម្មជាតិ កកើតឡើងវិញ។
  * សមាគមអាចទៅបង្រៀនដល់ទីកន្លែងបានទាល់តែមានសិក្ខាកាមចាប់ពី ១០០នាក់ ឡើងទៅ ឬតាមអង្គការនានា
   ត្រូវធ្វើលិខិតអញ្ជើញមកសមាគមមុន ១៥ថ្ងៃ។

សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខ្មែរ (NKA)
តើ EM & NKA ធ្វើអ្វី?
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខែ្មរ - Neary Khmer Association for Health and Vocational Training ហៅកាត់ថា NKA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៤ ។ ... អានបន្ត!
free counters
ផ្ទះលេខ A៨១ ផ្លូសហពន្ធ័រុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធា​នីភំ្នពេញ / ទូរស៍ព្ទលេខ៖ (+៨៥៥) ៧០ ៩៩៨ ៦៨៦ និង (+៨៥៥) ១៦ ៧៧៧៧ ៦៩